2013. augusztus 20., kedd

Azután jöjj, és kövess engem!”

   Egy alkalommal Jézushoz járult egy  gazdag ifjú, és megkérdezte:  „Mester,
   mi jót kell  tennem, hogy eljussak  az örök életre?”  Jézus így  válaszolt
   neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig  el
   akarsz jutni  az  életre,  tartsd  meg  a  parancsokat!”  Az  ifjú  tovább
   kérdezte: „Melyeket?”  Jézus felsorolta:  „Ne ölj,  ne paráználkodjál,  ne
   lopj, hamisan  ne tanúskodjál,  atyádat és  anyádat tiszteld,  és  szeresd
   felebarátodat úgy, mint önmagadat!” Az  ifjú erre kijelentette: „Ezt  mind
   megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz
   lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között,  így
   kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!” Ennek hallatára az
   ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
   Mt 19,16-22

   Elmélkedés:

   Bár a gazdagságot is lehet jóra használni és a vagyonból lehet segíteni  a
   rászorulókat, mégis  jobb  vigyázni,  mert  a  gazdagság  azt  a  veszélyt
   hordozza magában, hogy  az ember  eltávolodik Istentől és  jobban bízik  a
   vagyon által  nyújtott  biztonságban,  mint az  Isteni  Gondviselésben.  A
   gazdagság sosem kerülhet az Isten által adott lelki béke, az öröm vagy  az
   életszentségre törekvés elé. A gazdag ifjú esete, amiről a mai evangéliumi
   szakaszban olvasunk, példa  arra, hogy  vannak, akik  számára a  gazdagság
   fontosabb Istennél, s  nem akarnak  Isten kedvéért  lemondani róla.  Jézus
   inkább a szegénységet ajánlja, ami közelebb segít Istenhez, növeli  iránta
   való bizalmunkat.
   A gazdag ifjú esete szomorú példája  annak, hogy nem elegendő a  törvények
   ismerete és megtartása. Jézus egy tökéletesebb életre hívta meg őt és  hív
   meg minket, amely azt jelenti,  hogy minden vagyonról és evilági  kincsről
   lemondva őt kell követnünk. Az ifjú nem  volt erre képes, nem indult el  a
   tökéletes  élet  útján.  Ő  szomorúan  távozott,  s  bizonyára  Jézust  is
   eltöltötte a szomorúság az ifjú döntése miatt.
   Említsük meg, hogy  a vagyon megszerzésére  sokan nem becsületes  munkával
   törekszenek. Ha valaki mások megkárosításával vagy egyéb, nem tisztességes
   módon tesz szert vagyonára, bűnt követ el, amely sérti az  igazságosságot,
   eltávolít Istentől. A földi kincseket gyűjtő ember könnyen azt hiszi, hogy
   pénzért és  pénzzel minden  megszerezhető. Lehet,  hogy sok  mindent  elér
   pénze segítségével, de az üdvösséget elveszítheti.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Krisztusunk, ki  elfogadod  a keresztet  az  emberek kezéből,  hogy  Isten
   embereket üdvözítő  szeretetének jelévé  tedd, add  meg nekünk  és  korunk
   minden emberének,  hogy higgyünk  e határtalan  szeretetben, s  átadván  a
   kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése